Tủ kiêm bàn sang trọng với kính

Chiếc tủ này thật bình thường, nhàm chán và dường như lỗi mốt. Nhưng khi có một lớp kính bao bọc bên ngoài thì trông nó khác hẳn: Thật sang trọng và sành điệu. Và đây chính là sáng kiến của nhà thiết kế Tonelli.

f57adef0124fc7627ad4e9443d0e49d1 Tủ kiêm bàn sang trọng với kính

4aa59886365ea0440c29f3c5c6e62c86 Tủ kiêm bàn sang trọng với kính

4ca2d14132573e1244c9bed07052bd88 Tủ kiêm bàn sang trọng với kính

33e009f80ce0b2f40fd4376562139449 Tủ kiêm bàn sang trọng với kính

89de62007156cfea952a79761c2b82e1 Tủ kiêm bàn sang trọng với kính

2105619561156138c1c759fd1ee321c4 Tủ kiêm bàn sang trọng với kính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *