Trình tự thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty cổ phần

Hỏi: Tôi có 1 mảnh đất, ký hợp đồng góp vốn vào một công ty cổ phần năm 2018. Công ty hiện đang làm thủ tục sang tên mảnh đất này cho công ty song tôi chưa thấy họ làm thủ tục chào bán cổ phần, tăng vốn.

Qua tìm hiểu tôi được biết, khi công ty cổ phần thực hiện huy động vốn từ bên ngoài thì phải thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ cho Sở KH&ĐT. Sau khi được chấp thuận, công ty mới được chào bán cổ phần, đăng ký người mua. Công ty sẽ làm thủ tục tăng vốn khi có người đăng ký mua, thực hiện thanh toán, sau đó mới ghi nhận, chuyển tên tài sản sang cho công ty.

Vậy xin hỏi, trước khi thực hiện thủ tục tăng vốn, việc công ty sang tên mảnh đất có đúng quy định của pháp luật hiện hành hay không? Pháp luật quy định về trình tự thủ tục tăng vốn khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất ra sao?

Trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Phương Dung (Hà Nội)

Điều kiện, thủ tục, trình tự chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 122, Luật Doanh nghiệp năm 2014: “Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.”

Nếu công ty chào bán cổ phần riêng lẻ thì đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 123, Luật Doanh nghiệp, đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày tính từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Mặt khác, điểm a, c, Khoản 1, Điều 36, Luật Doanh nghiệp quy định như sau:

“a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

… c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty”.

Như vậy, theo các quy định vừa nêu, trước khi hoàn thiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản sang doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thực hiện chào bán cổ phần, đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều kiện, thủ tục, trình tự chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Để được hướng dẫn chi tiết, bạn nên liên hệ với Bộ TN&MT.

Khoản 14, Điều 1, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/8/2018 bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *