Thắc mắc về việc xin cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà trên đất

Hỏi: Ngôi nhà tại tỉnh Bình Dương mà gia đình tôi muốn mua được xây dựng kiểu nhà phố liền kề trên diện tích đất 5x30m, gồm 1 trệt 2 lầu. Khi tôi cầm sổ lên địa chính hỏi thì họ trả lời rằng, sổ này chỉ có đất, không có nhà. Nếu tôi muốn làm làm sổ hồng thì phải đóng thuế.

Vậy xin luật sư cho biết, địa chính trả lời như trên có đúng hay không? Để được cấp sổ hồng, tôi cần làm gì?

Chân thành cảm ơn!

(hoangkim23@…)

Khoản 2, Điều 8, Luật Nhà ở năm 2014 quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà trên đất. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ theo thông tin mà bạn cung cấp thì ngôi nhà gia đình bạn muốn mua chưa được cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà, hiện chỉ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình bạn đang muốn đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cùng tài sản gắn liền trên đất.

Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà trên đất, điểm a, Khoản 2, Điều 8, Luật Nhà ở năm 2014 quy định như sau:

Thứ nhất: Điều kiện cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà trên đất

“2. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:

a)  Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật”.

Trong khi đó, theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Luật Nhà ở năm 2014: “1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp quy định tại Điều 8 của Luật này thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) đối với nhà ở đó. Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận phải là nhà ở có sẵn.”

Mặt khác, điểm c, Khoản 3, Điều 31, Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai nêu rõ: “c) Trường hợp nhà ở đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).”

Theo quy định hiện hành, cá nhân, hộ gia đình có nhà ở hợp pháp thông qua tặng cho, mua bán… nhưng trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa có thông tin nhà ở sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận với nhà ở đó. Nếu nhà ở được xây dựng không hợp pháp thì cần phải có văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng so với giấy tờ, phù hợp quy hoạch xây dựng, không ảnh hưởng tới an toàn công trình sẽ được cấp Giấy chứng nhận với nhà ở này.

Về thủ tục cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà trên đất, trường hợp có một trong những căn cứ nêu trên thì có thể được cấp đổi từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất.

Đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là công trình xây dựng:

1. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền trên đất theo Mẫu số 04/ĐK;

2. Một trong những giấy tờ sau đây với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: Bản sao giấy tờ đã chứng thực hoặc công chứng hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vào bản chính hoặc bản sao.

Giấy phép xây dựng công trình với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Nếu công trình đã xây dựng sai so với giấy phép được cấp thì cần có ý kiến bằng văn bản của cơ quan cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng sai giấy phép không ảnh hưởng tới an toàn công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được duyệt.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ này.

Sau khi thực hiện các thủ tục trên, bạn sẽ được cấp đổi từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất.

Ngoài ra, các loại phí địa chính mà người sử dụng đất phải nộp gồm phí lập hồ sơ địa chính; phí đo đạc; lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền trên đất; phí thẩm định.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Hà Nội)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *