Phải làm sao khi diện tích nhà ở thực tế lớn hơn trên sổ hồng?

Nhiều người gặp khó khăn trong việc bán nhà đất do không biết xử lý khi diện tích nhà ở thực tế lớn hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền trên đất (sổ hồng).

Diện tích thực tế của nhà ở lớn hơn thông tin ghi trên sổ hồng khiến nhiều người gặp khó khăn khi bán nhà.

Trong trường hợp này, bạn có thể tham khảo cách giải quyết như sau:

Pháp luật hiện hành có quy định, trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc trên thực tế với thông tin ghi trên sổ hồng mà ranh giới thửa đất đang sử dụng với ranh giới thửa đất tại thời điểm có sổ hồng không thay đổi và không có tranh chấp với người sử dụng đất liền kề thì khi cấp đổi hoặc cấp sổ hồng, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Đồng thời, đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn thông tin ghi trên sổ hồng, người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích này.

Nếu khi đo đạc lại trên thực tế mà ranh giới thửa đất so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp sổ hồng có thay đổi và diện tích đất đo đạc thực tế so với diện tích trên sổ hồng lớn hơn thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn sẽ được xem xét cấp sổ hồng theo quy định. Người sử dụng phải đóng những khoản tiền liên quan (nếu có).

Do đó, nếu gặp phải trường hợp trên, bạn hãy thông báo với địa chính cấp xã để được hướng dẫn thủ tục cụ thể xin cấp lại sổ hồng mới với thông tin trên sổ hồng đúng với diện tích nhà ở thực tế.

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *