Nếu cơ quan quản lý chậm cấp sổ đỏ, tôi phải làm gì?

Hỏi: Qua tìm hiểu tôi được biết, chủ đầu tư có thể bị xử phạt hành chính tới 1 tỷ đồng nếu chây ỳ bàn giao sổ hồng cho cư dân. Vậy xin hỏi, nếu chấp cấp sổ đỏ thì tổ chức, cơ quan nhà nước bị xử phạt ra sao?

Chân thành cảm ơn!

(phongtb@…)

Nếu cơ quan quản lý chậm cấp sổ đỏ, bạn có quyền khiếu nại hành vi hành chính của công viên chức, cán bộ về quản lý Đất đai. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Việc tiếp nhận, xử lý trách nhiệm của công viên chức, thủ trưởng thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp cũng như công chức địa chính cấp xã khi vi phạm trình tự thực hiện thủ tục hành chính được quy định tại Điều 209, Luật Đất đai năm 2013, cụ thể như sau:

“Điều 209. Tiếp nhận và xử lý trách nhiệm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức địa chính cấp xã trong việc vi phạm trình tự thực hiện các thủ tục hành chính

1. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp, công chức địa chính xã, phường, thị trấn vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn đối với việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, làm thủ tục thực hiện quyền của người sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận thì có quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền theo quy định sau đây:

a) Đối với vi phạm của công chức địa chính xã, phường, thị trấn thì gửi kiến nghị đến Chủ tịch UBND cấp xã;

b) Đối với những vi phạm của công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai cấp nào thì gửi kiến nghị đến thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai cấp đó;

c) Đối với vi phạm của thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai thì gửi kiến nghị đến Chủ tịch UBND cùng cấp.

2. Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị, Chủ tịch UBND hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo cho người có kiến nghị biết.”

Căn cứ theo quy định nêu trên thì thủ tục cấp sổ đỏ thuộc loại thủ tục hành chính về đất đai. Do đó, trong trường hợp quá thời hạn theo quy định, người có yêu cầu cấp sổ đỏ có quyền khiếu nại hành vi hành chính của công viên chức, cán bộ về quản lý Đất đai (Điều 204, Luật Đất đai năm 2013). Về việc này, Điều 204, Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 204. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.”

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *