Ly hôn, vợ chồng chia căn hộ chung cư chưa xây xong như thế nào?

Hỏi: “Đầu năm 2018, theo tiêu chuẩn chồng tôi được đăng ký mua một căn hộ chung cư do cơ quan anh ấy xây. Vợ chồng tôi đã đóng số tiền để mua căn hộ này. Khi đăng ký chồng tôi đứng tên một mình. Hiện chung cư đang trong quá trình xây và chưa hoàn thành. Đến nay do mâu thuẫn gia đình, chúng tôi làm thủ tục ly hôn.

Xin hỏi căn hộ này có được coi là tài sản chung để chia khi ly hôn hay không?”

Chân thành cảm ơn!

Hồng Quyên (Hòa Bình)

Tài sản chung vợ chồng được quy định tại Điều 33, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
(Ảnh minh họa)

Trả lời:  

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì căn hộ là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Chồng bạn đứng tên trên những giao dịch liên quan tới việc mua căn hộ được xác định là đại diện giữa chồng và vợ trong trường hợp xác lập giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Điều 26, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014).

Căn cứ theo Điều 33, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, căn hộ chưa xây xong này là tài sản chung của vợ chồng bạn trong trường hợp chồng bạn không chứng minh được tài sản được thành từ tài sản riêng của mình.

Điều 33, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định cụ thể như sau:

“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung”.

Tóm lại, vợ chồng bạn khi ly hôn có thể tự thỏa thuận về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng hoặc yêu cầu Tòa án phân chia tài sản này.

Theo Phụ nữ Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *