Làm thế nào để thêm tên cháu ruột vào sổ hồng?

Hỏi: Gia đình tôi và gia đình bác ở chung. Hộ khẩu nhà tôi cũng là nhà mà vợ chồng bác đứng tên sổ hồng. Nay bác muốn thêm vào sổ hồng tên hai anh em tôi (cháu ruột). Vậy xin hỏi, hồ sơ thủ tục cũng như kinh phí cụ thể ra sao?

Chân thành cảm ơn!

(hoanganh54@…)

Để thêm tên cháu ruột vào sổ hồng, bác của bạn có thể làm hợp đồng tặng cho một phần quyền sử dụng đất cho hai anh em bạn​. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp, luật sư tư vấn như sau:

Để thêm tên cháu ruột vào sổ hồng, bác của bạn có thể làm hợp đồng tặng cho một phần quyền sử dụng đất cho hai anh em bạn. Tuy nhiên, việc tặng cho quyền sử dụng đất cần đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

“Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Mặt khác, theo Khoản 3, Điều 167, Luật Đất đai năm 2013, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được chứng thực hoặc công chứng tại cơ quan có thẩm quyền. Lưu ý, riêng với trường hợp tặng cho cháu ruột dưới 18 tuổi phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Đồng thời, trong Giấy chứng nhận cũng phải có tên của người đại diện, ghi rõ là đại diện cho người chưa thành niên.

Về thuế phí khi tặng cho quyền sử dụng đất, khi được tặng cho quyền sử dụng đất của bác cho cháu ruột thuộc trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân sẽ được xác định theo quy định tại Điều 16, Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Cụ thể, thu nhập tính thuế từ nhận quà tặng, nhận thừa kế là phần giá trị tài sản nhận quà tặng, nhận thừa kế vượt trên 10 triệu đồng/lần nhận. Giá trị tài sản nhận quà tặng, nhận thừa kế được xác định như sau:

Đối với bất động sản là giá trị quyền sử dụng đất: Phần giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất.

Về thuế suất, thuế suất thu nhập cá nhân với trường hợp quà tặng, thừa kế được áp dụng theo Biểu thuế toàn phần, mức thuế suất là 10%.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *