Làm sao tách nhà chung vách, chung dầm để bán?

Hỏi: Bố mẹ tôi xây nhà 2 tầng lầu liền kề nhau thành 4 dầm ngang vào năm 1970. Sau đó, bố mẹ chia cho ba người con trai 3 gian liền kề chung dầm, chung vách. Phần của tôi đã làm xong sổ đỏ.

Nay tôi muốn bán căn nhà của mình nhưng lại vướng chung vách, chung dầm sát với nhà người em. Vậy xin hỏi, trong trường hợp này, tôi phải làm gì để cắt dầm thành nhà riêng để bán?

Trân trọng cảm ơn!

(tringo01595@…)

Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng được quy định tại Điều 174, Bộ luật Dân sự năm 2015.
(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 16, Điều 3, Luật Đất đai năm 2013: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

Căn cứ quy định trên thì bạn là chủ sở hữu hợp pháp của mảnh đất cũng như tài sản gắn liền trên đất. Do đó, bạn hoàn toàn có quyền sử dụng, quyền chiếm hữu, quyền định đoạt đối với tài sản này.

Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng được quy định tại Điều 174, Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau: “Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh.”

Nguyên tắc khi xây dựng công trình với bất động sản liền kề cần đảm bảo an toàn, giữ khoảng cách xây dựng phù hợp đối với nhà đất liền kề đã được quy định trong pháp luật dân sự hiện hành.

Căn cứ theo những quy định nêu trên, để cắt dầm, bạn có thể làm thủ tục xin phép xây dựng hoặc thực hiện thủ tục xin phép xây dựng với trường hợp cải tạo, sửa chữa công trình song cần đảm bảo phù hợp với điều kiện cấp phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ (theo Điều 93, Luật Xây dựng năm 2014).

Cụ thể, Điều 93, Luật Xây dựng năm 2014 quy định như sau:

“1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

b) Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

c) Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này;

d) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.

2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.”

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *