Hồ sơ, thủ tục xin cấp phép xây dựng có thời hạn như thế nào?

Gia đình tôi sở hữu quyền sử dụng đất mặt tiền mảnh đất rộng 100m2, kích thước 5x20m. Đất này thuộc dự án quy hoạch “treo” khu đô thị thương mại trị giá tới năm 2025. Mảnh đất gồm 5x10m phía trước là đất nuôi trồng thủy sản, thuộc lộ giới mở rộng đường; 5x10m phía sau là đất ở đô thị.

Vậy nhưng, vừa qua thành phố thay đổi quy hoạch, điều chỉnh lộ giới mở đường còn 5m (trước 10m). Để có thể xây dựng thêm, tôi đã xin chuyển đổi phần đất diện tích 5x5m không thuộc lộ giới mở đường sang đất ở đô thị. Tuy nhiên, Phòng TN&MT huyện không phê duyệt do đất vướng quy hoạch “treo”.

Nay tôi muốn xây nhà cấp 4 ở tạm. Vậy xin hỏi luật sư hồ sơ, thủ tục cụ thể ra sao?

Xin cảm ơn!

(ufmfso@…)

Điều 14, Thông tư 15/2016/TT-BXD quy định về giấy phép xây dựng có thời hạn.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở tạm

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn đang muốn thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà cấp 4 để ở tạm. Muốn xin được giấy phép, trước hết cần thỏa mãn điều kiện cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn tại đô thị. Điều 93 và Điều 94, Luật Xây dựng năm 2014 quy định về điều kiện này như sau:

Thứ nhất, phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai, thuộc ku vực có quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã được công bố song chưa thực hiện, cũng chưa có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thu hồi đất.

2. Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Điều 14, Thông tư 15/2016/TT-BXD quy định về giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

“Điều 14. Giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Căn cứ quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 và trên cơ sở kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng, vị trí xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể quy mô công trình, chiều cao tối đa, thời gian được phép tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy – nổ, kiến trúc, cảnh quan, đáp ứng các Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như quy định đối với từng loại công trình, nhà ở riêng lẻ quy định tại các Điều 8, 11, 12, 13 Thông tư này. Riêng tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”.

3. Trường hợp công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn hết thời gian tồn tại, nhưng Nhà nước vẫn chưa thực hiện quy hoạch xây dựng, nếu chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng tiếp thì đề nghị với cơ quan cấp phép xem xét cho phép kéo dài thời hạn tồn tại.”

Đối với nhà ở riêng lẻ, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 11, Thông tư 15/2016/TT-BXD, bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

“Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

4. Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

5. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.”

Theo đó, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định nêu trên nếu muốn xin cấp phép xây dựng tạm có thời hạn. Mặt khác, trong đơn xin cấp phép xây dựng cần có cam kết khi nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ tự phá dỡ công trình. UBND cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng trong trường hợp này.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *