Có Box Sofa & Lounger – Thư giãn ở văn phòng là chuyện nhỏ

Box Sofa và Lounger là 2 sản phẩm mới của Look Industries, xuất phát từ ý tưởng chung của 2 NTK Ivar Gestranius và Kevin Lahtinen. Nếu muốn chốn nghỉ ngơi riêng tư và thoát ra khỏi những ồn ào giữa một văn phòng năng độnghì Box Sofa & Lounger sẽ là ý tưởng tuyệt vời.

b53f4e4e12a62e81f80a6d894a6f551f Có Box Sofa & Lounger   Thư giãn ở văn phòng là chuyện nhỏ

9e86ac80a8eb7c018d930645638956e9 Có Box Sofa & Lounger   Thư giãn ở văn phòng là chuyện nhỏ

40d171d1eb1fe5ef06c6309f40dacf4b Có Box Sofa & Lounger   Thư giãn ở văn phòng là chuyện nhỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *