Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

Buồng tắm đứng sẽ là những giải pháp cực kỳ hữu ích giúp bạn tận dụng được cả góc chết trong phòng tắm thay vì lãng phí chúng.

Những góc chết trong nhà luôn làm đau đầu các nhà thiết kế. Nếu như là góc chết của phòng ngủ, bạn có thể đặt một chiếc bàn nhỏ, nếu là góc chết của nhà bếp hay phòng khách… bạn có thể trang trí bằng chậu cây… Nhưng bạn đã biết cách tận dụng góc chết trong phòng tắm? Dưới đây là các gợi ý dùng buồng tắm đứng cho các góc chết của phòng tắm cực kỳ linh hoạt mà bạn có thể tham khảo.

Buồng tắm đứng trong góc tận dụng lợi thế của không gian chết, do đó bạn sẽ dễ dàng sắp xếp các phần còn lại của phòng tắm, đồng thời sẽ có nhiều diện tích hơn cho bồn tắm hoặc nơi lưu trữ bổ sung.

083300 13 large Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

083300 14 large Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

083300 15 large Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

083236 1 large Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

083236 2 large Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

083236 3 large Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

083236 4 large Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

083236 5 large Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

083236 6 large Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

083250 7 large Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

083250 8 large Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

083250 9 large Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

083250 10 large Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

083250 11 large Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

083250 12 large Bồn tắm đứng tận dụng góc chết cho phòng tắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *